La résidence les Floralies, construite selon les normes internationales, avec le concours du bureau de contrôle SOCOTEC permettant l'octroi de la garantie décennale, vous offre également :

 • Des parkings intérieurs couverts
 • Une résidence fermée et gardée 24h/24h vidéophone
 • Des pièces lumineuses et fonctionnelles avec des intérieurs personnalisés et des finitions de qualité
 • Cuisine et dressing aménagés
 • Porte d'entrée à fermeture 3 points
 • Isolation phonique et thermique double vitrage
 • Notice descriptive jointe avec les conditions générales de ventes

Ny Fonenana Les Floralies, naorina manaraka ny fenitra sy fomba amam-panao eran-tany izay miara-miasa amin’ny birao mpanolo-tsaina SOCOTEC ary noho izany dia mahazo antoka manokana 10 taona (garantie décennale) amin’ny fanorenana trano dia manolotra anao koa :

 • Toeram-pitobiana fiara anatiny no sady mitafo
 • Toeram-ponenana voafefy sy misy fiambenana 24 ora / 24 ora amin’ny alalan’ny videophone
 • Efitrano mazava tsara sy manaraka izay filàna azy miaraka amin’ny fampiaingona ny ati-trano arak’izay itiavana azy, ary famitana trano avo lenta
 • Lakozia sy toerana fitahirizana akanjo manara-penitra
 • Varavarana fidirana misy hidiny azo antoka “3 points”
 • Fitaratra double miaro amin’ny tabataba sy fivoahan’ny hafanana
 • Antonta taratasy manome ny toro-marika rehetra tsara ho fantatra sy ny fomba faobe momba ny fivarotana ny toeram-ponenana.

The "Floralies" residence, built according to international standards, with the assistance of the office of control SOCOTEC allowing decennial guarantee grants, also offers:

 • Covered interior car parks
 • A closed and secured residence with 24h/24h videophone
 • Luminous and functional rooms with personalized interiors of high quality
 • Furnished kitchen and dressing
 • Main door with 3 points locking system
 • Soundproofing and thermal double glazing
 • Descriptive note with general terms of sales
image